Financier/e 107 views

Shoqëria: Dia Consulting Sh.p.k.
Pozicioni: Financier/e
Periudha:

 • Nga: 16.06.2021
 • Deri: 30.06.2021

Kompania Dia Consulting Sh.p.k., e cila ofron sherbime kontabiliteti dhe konsulence Financiere kërkon Financier/e.

Financier/e
Përgjegjësitë kryesore:

 • Hedhjen ditore te veprimeve financiare ne kontabilitet;
 • Marredheniet me bankat dhe institucionet shteterore;

Kërkesat për këtë pozicion janë:

 • Të ketë mbaruar Fakultetin Ekonomik, dega Finance;
 • Mosha 22-27 vjec
 • Të ketë aftësi të përballojë situata të ndryshme dhe tu japi zgjidhje problemeve;
 • Të jetë person i përgjegjshëm dhe i përkushtuar;
 • Të zotërojë paketën MS Office (Windows, Excel);
 • Të zotërojë gjuhën Angleze ose Italiane.

Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre në: ebilali@diaconsulting.al
Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj do të kualifikohet.

· Tipi i punës: Kohë e plotë
· Data e fundit e aplikimit: 30 Qershor 2021
Shumë Suksese!

„Ju informojmë se të dhënat tuaja personale, ruhen konform ligjit Nr. 9887, përcaktuar nga Kuvendi I Shqipërisë “Për mbrojtien e të Dhënave Personale”

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rr. Pjeter Bogdani
 • Profili Konsulence