Financier/e 233 views4 applications

Job Expired

Finance and Legal shpk ofron mundësi punësimi në pozicionin e Financieres!
Detyrat dhe Përgjegjësite:

 • Të regjistrojë dokumentacionin në kontabilitet (Fatura, Arka, Banka)
 • Të përgatisë Raportet Periodike Financiare
 • Të mbajë marrëdhëniet me furnitorët
 • Të rakordojë me klientët, furnitorët
 • Përgatitja dhe deklarimi i Librave të Blerjeve dhe të Shitjeve.
 • Përgatitja e Pasqyrave Financiare vjetore dhe deklarimi (bilanci vjetor)
 • Përgatitja dhe deklarimi i formularit (FDP-së) të TVSH-së,
 • Përgatitja dhe deklarimi i formularit të (FDP-te) të Sig. Shoq. dhe TAP
 • Kryerjen e veprimeve të nevojshme dhe periodike në QKB,Tatime ,Zyrën e Punës ,etj.
 • Të zbatojë politikat, drejtimet dhe procedurat e kompanisë

Kualifikimet dhe Aftësitë:

 • Të ketë përfunduar studimet në degët e Ekonomisë
 • Njohuri shumë të mira të programit financiar Financa 5, te paketes Ms Office (vecanërisht Excel-i)
 • Njohuri shumë të mira rreth fiskalizimit ( ebills, selfcare)
 • Eksperiencë minimumi 3 vite
 • Të jetë person korrekt, i organizuar dhe i orientuar drejt realizimit të detyrave në mënyrë të saktë dhe brenda afateve të përcaktuara
 • Aftësi të mira komunikuese dhe bashkëpunimi
 • Të ruajë konfidencialtitetin

Për aplikime na dërgoni CV-në tuaj në email-in finance.and.legal@outlook.com
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

Cel. : 0694079313

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • Location Albania, Tiranë
 • Profili Sherbime Financjare