Executive Assistant & Reporting 137 views1 application

Dimension për një nga kompanitë më të mëdha në vend në industrinë e turizmit po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant:


EXECUTIVE ASSISTANT and REPORTING


DETYRAT E POZICIONIT

 • Përgjegjës për menaxhimin punëve administrative të CEO-s, organizon takimet, mbledhjet mujore, konferencat apo angazhime të tjera, pasqyron rezervimet/ndryshimet në kalendarin e takimeve;
 • Përgatit minutat e takimeve dhe pikat përmbledhëse, prezantime apo dokumente të ndryshme që duhen gjatë mbledhjeve/takimeve të organizuara;
 • Koordinon me të gjitha departamentet në kompani, në lidhje me raporte të ndryshme që duhet të përgatiten ditore/ javore/mujore, duke ndjekur të gjitha çështjet e hapura sipas prioriteteve të projekteve dhe afateve të vendosura;
 • Analizon të gjithë kërkesat që dërgohen në lidhje me CEO-në, merr masazhet, telefonatat dhe dokumente të ndryshme që dërgohen nga palë të treta ose kompani të grupit;
 • Rishikon, korrigjon dhe formaton të gjithë korrespondencat e përgatitura për nënshkrimin nga CEO, duke u siguruar që janë paraqitur saktë në bazë të procedurave të kompanisë;
 • Trajton informacione konfidenciale dhe sensitive me shume maturi/diplomaci;
 • Programon dhe organizon të gjitha aktivitet, udhëtimet në bazë të kërkesave për biznes (organizimi logjistik);
 • Shërben si një ndërlidhëse me departamentet e tjera
 • Kryen analiza të kërkimit të tregut të nevojshëm për rastet e ndryshme të biznesit;
 • Përgjegjës për përgatitjen e të gjitha analizave dhe studimeve të fizibilitetit në lidhje me rastet e biznesit;
 • Përgatit raporte teknike duke mbledhur, analizuar dhe përmbledhur informacione dhe tendenca;
 • Përgjegjëse për protokollimin e dokumenteve zyrtare hyrëse/ dalëse në kompani;
 • Kontrollon prezantimet mujore dhe saktësinë e informacionit;
 • Analizon dhe përmbledh informacionin e raportuar në prezantime të ndryshme;
 • Kontrollon saktësinë e raporteve financiare përpara se ti dërgohen CEO-së;
 • Përgatit raporte dhe prezantime të ndryshme financiare;
 • Ndjek deadline e përcaktuar nga CEO kundrejt stafeve, palëve të ndryshme;
 • Arshivon të gjithë dokumentacionin e biznesit të miratuar nga CEO i kompanisë.

 


KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

Edukimi: Diploma Universitare në Shkenca Ekonomike (Financë/Administrim Biznesi etj)
Eksperienca: Preferohet përvojë pune të paktë 2 vite në të njëjtin profil
Aftësi:

 • Aftësi të forta organizative që pasqyrojnë aftësinë për të kryer dhe për t’i dhënë përparësi detyrave të shumta pa probleme, me vëmendje të shkëlqyer ndaj detajeve;
 • Aftësi shumë të forta ndërpersonale dhe aftësi për të ndërtuar marrëdhënie me palët e interesuara, duke përfshirë stafin, partnerët e jashtëm dhe investitorët;
 • Aftësi shumë të mira komunikimi me shkrim dhe verbal;
 • Aftësi për të trajtuar informacionin konfidencial me maturi, të jetë i/e adaptueshëm ndaj kërkesave të ndryshme dhe të demonstrojë nivelin më të lartë të shërbimit dhe përgjigjes ndaj klientit;
 • Aftësi për të arritur objektivat dhe për të përmbushur afatet në një mjedis me ritme të shpejta;
 • Njohja e rrjedhshme e gjuhës angleze është e domosdoshme;
 • I/E aftë në Microsoft Office (Outlook, Word, Excel dhe Power Point), etj.;

 

Menyra e aplikimit:
Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) vetem në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al me subjekt «Executive Assistant and Reporting»
Bazuar ne aplikimin tuaj, Ju bëjmë me dije se vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e profilit do të njoftohen për intervistë nga stafi i Dimension.

JU MIREPRESIM!

 

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga Dimension sipas ligjit Nr. 9887 për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe do të përdoren nga Ne vetëm për qëllime rekrutimi.

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 27 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rr.
 • Profili Konsulence, Punesim, Sherbime