Ekspert biznesi 82 views

Job Expired

PROFILI I PUNËS –Ekspert biznesi
Shteti: Shqipëri
Qyteti: Tiranë

Qëllimi I pozicionit
Të promovojë produktet e kompanisë duke kryer aktivitetin në terren me klientë të ndryshëm biznesi.Të ndjekë/perfundojë procesin e shitjes dhe te konkludoje firmosjen e kontratës së pajtimitarit me qëllim arritjen e objektivave te caktuara.

Detyrat kryesore:

 1. Takime të përditeshme në terren me klientë potencialë SOHO (biznese te vogla) ne zonen e përcaktuar.
 2. Identifikimi i kërkesave dhe ofrimi i zgjidhjeve të përshtatshme për komunikim.
 3. Negocimi dhe realizimi i kontratave të reja sipas procedurave të dakordësuara nga kompania.
 4. Prezantimi i portofolit të produkteve duke përdorur materiale marketingu (kataloge, produkte demo etj)
 5. Hedhja në sistem e kontratave të lidhura me klientet.
 6. Realizimi i objektivave sasiore dhe cilësore për kontratat e reja biznes.
 7. Detyra te tjera sipas kerkeses së supervizorit/kompanise.

Aftësitë e kërkuara:

 • Experienca të mëparshme në shitje ose promocione në terren.
 • Aftesi shumë të mira komunikimi dhe negocimi.
 • I/E orientuar drejt ofrimit të një eksperience të shkelqyer për klientet.
 • Aftesi shumë të mira të menaxhimit të kohes dhe menaxhimit të situatave që kërkojne zgjidhje.
 • I/E gatshëm/gatshme për të punuar në terren.
 • Aftësi për të zgjidhur dhe deleguar problematikat.
 • Gjuha angleze(përbën avantazh).
 • Njohuri në telekomunikacion (përbën avantazh).
 • Të kryejë detyra të tjera sipas nevojave të kompanisë.


Kandidatët e interesuar janë të ftuar të aplikojnë për pozicionin vakant duke dërguar një CV në adresën e emailit: retailjobs@one.al

Afati i fundit: 8 Mars

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga
 • Profili Telekomunikation