Ekonomiste 46 views

Edipack është prodhuesi më i madh dhe i suksesshëm i paketimit në Shqipëri me një kapacitet shumë të madhë prodhues të letres dhe kartonit. Prej vitit 2003 vazhdojmë prodhimin e kutive të kartonit dhe të ambalazhimit, gjithashtu jemi shpërndarës të letrës së ambalazhimit si produkt i ndërmjetëm për prodhuesit vendas të paketimit.

Detyrat

 • Bën faturimin e klientit për produktin e prodhuar, sipas porosisë.
 • Verifikimin e çmimit, verifikimin e sasive të prodhuara dhe ato të ngarkuara.
 • Arkëtimin e detyrimeve të klientit kundrejt prerjes së kuponit tatimor, kur klienti paguan në arkë.
 • Verifikimin e debisë së klientit para hartimit të faturës tatimore.
 • Komunikimin me klientët, kur ka pasaktësi faturimi dhe bën sistemimin e tyre.
 • Merret me regjistrimin e faturave të shitjes e daljeve të magazinave në sistem, si dhe regjistrimin e arkëtimeve.
 • Depoziton faturat e blerjeve nga furnitorët, si dhe kryen pagesat e këtyre faturave, kur blerjet bëhen me para në dorë.
 • Bashkëngjit kuponin tatimor.
 • Bën regjistrimin e faturave të blerjeve në sistem si dhe regjistrimin e pagesave.
 • Bën kuadrimin ditor mbi gjendjen e arkës si dhe rikontrollin në fund të muajit.
 • Mban kontakte të vazhdueshme me ekonomistin e filjalit të Lushnjes, bën kontrollin dhe hedhjen e faturave të lëshuara nga ky filjal, si dhe rakordon inventarin e artikujve(hyrje-dalje), etj.

Kualifikimet

– Diplome universitare ne nje nga deget e Fakultetit te Ekonomikut (Ekonomik, Financ-Kontabel, Ekonomiks, Administrim- Biznesi);
– Preferohet te kete eksperience 3 vjecare.
– Rregjistrim i te dhenave financiare.
– Marredheniet Autoritetet Tatimore, furnizues dhe Kliente
– Raport mbi situacionet financiare periodike dhe vjetore.
– Njohje e gjuhes angleze
– Aftesi te mira organizative, menaxhuese dhe koordinuese.
– Aftesi te mira ne komunikim dhe bashkepunim.

Të interesuarit të dërgojnë CV në adresën e emailit: zyrajuridike@edipack.al ose të kontaktojnë në numrin e telefonit 0697014871.
Adresa jone: Lagja 15, Rr.”Aleksander Goga”, Portoromano , Durrës, Shqipëri.

More Information

Apply for this job
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 6 Jobs
 • Location Durrës
 • Rruga/Zona Lagja 15, Rr.
 • Tel/Mob 0697014871
 • Profili Prodhim/Perpunim, Tregti dhe Prodhim