Ekonomist (Senior) 187 views2 applications

Ekonomist (Senior)

Kriteret bazë që duhet të plotësojnë kandidatët për këte pozicion janë:

• Të jenë të diplomuar në Shkencat Ekonomike (Universiteti i Tiranës ose universitete të huaja) Profili i Financës & Kontabilitetit.
• Njohuri të mira të programeve financiare dhe të kontabilitetit (përbën avantazh Navision)
• Të kenë aftësi për zgjidhjen e problemeve (problem solving) dhe punën në grup.
• Të kenë njohuri të gjuhës italiane.
• Të kenë aftësi të mira analitike.
• Njohje shumë e mirë e paketës Office.
• Të kenë jo më pak se 3 vjet eksperiencë në të njëjtin rol në kompani të strukturuara;

Detyrat kryesore që do të kryhen:

• Emetimi dhe rregjistrimi i faturave (shitje dhe blerje)
• Kontroll dhe përgatitje periodike e deklaratave tatimore
• Rregjistrime dhe kuadrime (arka/banka)
• Përpunimi dhe kontrolli i të dhënave të kontabilitetit.
• Rakordimet e klientëve dhe furnitorëve

Ofrojmë:
• Një pozicion të rëndesishëm në një kompani ndërkombëtare, me një histori të gjatë suksesi
• Një ambient pune stimulues, me mundësi konkrete për rritje profesionale
• Paketë ekonomike interesante në bazë të eksperiencës dhe kompetencave

CV-ja duhet të plotësohet në gjuhën italiane dhe të dërgohet në

– adresën e-mail: hr@conadalbania.al
– të dorëzohet në një prej supermarketeve Conad në Tiranë

Nr. celulari: 0689058529

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 3 Jobs
  • Location Tiranë
  • Profili Supermarket