Ekonomist/e 23 views

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit Spitali Salus kërkon Ekonomist/e me karakteristikat si më poshtë:

-Të ketë kryer studimet e larta në degën përkatëse (preferohet dega finance-kontabilitet).
-Të ketë njohuri shumë të mira të programeve financiare, në vecanti programit Alpha dhe financa 5.
-Të ketë njohuri shumë të mira në përdorimin e Excel-it dhe njohuri të -mjaftueshme në programet e tjera kompjuterike.
-Eksperiencat e punësimit në pozicione të ngjashme përbejnë avantazh.
-Aftësi shumë të mira komunikuese.
-Aftësi të mira bashkëpunimi dhe pune në grup.
Procedura e aplikimit:

Kandidatët aplikues, deri në datën 25 Mars 2023, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe.

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.

Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” I ndryshuar.

More Information

Apply for this job Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 28 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi