Ekonomist/e 177 views1 application

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit Spitali Salus kërkon Ekonomist/e me karakteristikat si më poshtë:

-Të ketë kryer studimet e larta në degën përkatëse (preferohet dega finance- kontabilitet).
-Të ketë njohuri shumë të mira të programeve financiare, në vecanti programit Alpha dhe financa 5.
-Të ketë njohuri shumë të mira në përdorimin e Excel-it dhe njohuri të mjaftueshme në programet e tjera kompjuterike.
-Te kete mbi 3 –vite eksperience punë në pozicione të ngjashme.
-Aftesi shumë të mira komunikuese.
-Aftesi të mira bashkepunimi dhe punë në grup.
-Të jetë njohës/e i/e gjuhes Italiane (kriter i domosdoshem).

Procedura e aplikimit:
Kandidatët aplikues, deri në datën 30 Dhjetor 2022, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al dokumentacionin e mëposhtëm:

-Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe në formatin Europass.

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.
Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (i ndryshuar).

Suksese!

More Information

Apply for this job Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 23 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi