Ekonomist/e 149 views

Job Expired

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit Spitali Salus kërkon Ekonomist/e me karakteristikat si më poshtë:

-Të ketë kryer studimet e larta në degën përkatëse (preferohet dega financë-kontabilitet).
-Të ketë njohuri shumë të mira të programeve financiare, në vecanti programit Alpha dhe financa 5.
-Të ketë njohuri shumë të mira në përdorimin e Excel-it dhe njohuri të mjaftueshme në programet e tjera kompjuterike.
-Të ketë eksperience punë në depo farmaceutike.
-Aftësi shumë të mira komunikuese.
-Aftësi të mira bashkëpunimi dhe pune në grup.
-Të jetë njohës/e i/e gjuhës angleze dhe Italiane.

Procedura e aplikimit:

Kandidatët aplikues, deri në datën 15 shkurt 2023, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al dokumentacionin e mëposhtëm:

-Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe në formatin Europass;
-Një letër interesi për pozicion për të cilin aplikon;

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.

Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” I ndryshuar.

Suksese !

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 25 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi