Ekonomist/e 218 views3 applications

Job Expired

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit Spitali Salus kërkon Ekonomist/e me karakteristikat si më poshtë:

-Të ketë kryer studimet e larta në degën përkatëse (preferohet dega finance-kontabilitet).

-Të ketë njohuri shumë të mira të programeve financiare, në vecanti programit Alpha dhe financa 5.

-Të ketë njohuri shumë të mira në përdorimin e Excel-it dhe njohuri të mjaftueshme në programet e tjera kompjuterike.

-Të ketë mbi 3 –vite eksperience punë në pozicione të ngjashme

-Aftësi shumë të mira komunikuese.

-Aftësi të mira bashkëpunimi dhe pune në grup.

-Të jetë njohës/e  i/e gjuhës Italiane (kriter i domosdoshëm).

Procedura e aplikimit:

Kandidatët aplikues, deri në datën 2 nëntor  2022, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al  dokumentacionin e mëposhtëm:

  • Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe në formatin Europass;
  • Një letër interesi për pozicion për të cilin aplikon;

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.

Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” I ndryshuar.

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 14 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi