Durres, ofrohet vend pune Drejtues i stafit te marketingut 75 views1 application

Job Expired

Pespa Alumin shpk, lider ne dizenjimin, projektimin inxhinierik, prodhimin dhe perpunimin e produkteve te aluminit, me nje eksperience 27 vjecare ne treg kerkon te punesoje Drejtues Marketingu me eksperience ne kompani prodhimi.

DREJTUES I DEPARTAMENTIT TE MARKTINGUT
MISIONI:
Harton politikën kryesore të Grupit dhe planifikon, organizojë dhe ekzekutojë strategji dhe fushata të suksesshme marketingu .
PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

 • Përgatit dhe jep direktiva për planin strategjik të marketingut
 • Mbikqyr politikat e marketingut, strategjitë dhe aktivitetet, në përputhje me planin specifik të marketingut
 • Përgatit rregullisht raportet për zbatimin e aktiviteteve të planifikuara, pozicionin e produkteve të Kompanisë dhe të tregut;
 • Zbaton dhe mbikqyr një imazh dhe politikë Grupi të paraqitjes publike, të unifikuar.
 • Organizon, ndjek dhe mbikqyr të gjithë kanalet e komunikimit të brendshëm (intranet) dhe të jashtëm (internet, PR dhe aktivitet e reklames, fushatave dhe eventeve);
 • Menaxhon dhe zhvillon punonjësit e Departamenteve të Marketingut të cdo Kompanie, përgjegjës për ekzekutimin e aktiviteteve të planifikuara;
 • Bashkëpunon me të gjithë njësitë strukturore të lidhura të Grupit

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Aftësi Drejtuese dhe të punës në grup.
 • Njohuri të shkëlqyera të fushës së marketingut, trendeve e teknikave bashkëkohore.
 • Rreth të gjerë kontaktesh dhe informacion mbi specifikat e fushave të biznesit me të cilat operon Grupi
 • Aftësi planifikimi strategjik dhe afatgjatë
 • Aftësi të jashtëzakonshme të komunikimit dhe mbajtjes së marrdhënieve me palët e brendshme dhe të jashtme
 • Aftësi të mira të design dhe Webdesign
 • Aftësi të mira dhe fleksibilitet për të hartuar dhe zbatuar plane ndërhyrje dhe fushata marketingu imediate, apo manaxhim të situatave të krizës.
 • Aftësi negociuese dhe nivel i lartë integriteti
 • Diplomë BSc në profilin Ekonomik, Marketing, Administrim Biznesi, Marrdhënie Publike (Diploma master përbën avantazh)
 • Njohuri të Anglishtes së folur dhe të shkruar.

Te interesuarit mund te dergojne CV duke specifikuar pozicionin e punes per te cilin aplikojne ne adresen: departamenti.juridik@pespagroup.com
Aplikantet e perzgjedhur do te kontaktohen per interviste.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 0 Jobs
 • Location Tiranë
 • Profili Ndertim