Drejtues Teknik 339 views1 application


Dimension 
po kërkon të rekrutojë një DREJTUES TEKNIK për një kompani lider në industrinë e ndërtimit në tregun Shqiptar.

DREJTUES TEKNIK


DETYRAT E POZICIONIT

 • Pergatit, rishikon dhe aprovon politikat dhe procedurat ne departamentin Teknik.
 • Menaxhon projektet, duke respektuar cilesine, kohen, koston dhe kerkesat e Investitorit;
 • Harton buxhetet, raportet e kostove, grafikun e punimeve, grafikun e prokurimeve etj
 • Realizon analiza tekniko –financiare, kryen audite te brendshme, rishqyrton planet e projektit dhe kontrollon rezultatet nese jane ne perputhje me specifikimet e percaktuara ne projekt;
 • Ndjek ecurinë e Projekt Manaxhereve, Pergjegjesve Teknik dhe stafit ne varesi direkte te tij, monitoron progresin e punes se tyre dhe ben vleresimin e performances.
 • Detyra te tjera qe lidhen me profilin e punes.

 

 

 

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUAR
Edukimi: Diplome Universitare ne Inxhinieri Ndertimi.
Eksperienca: Minimalisht 10 vite eksperience ne industrine e ndertimit ne profile te ngjashme

Aftesi:

 • Aftesi shume te mira menaxhuese, organizative, planifikuese, projektuese dhe komunikuese.
 • Aftesi per te menaxhuar projekte, manualet teknike dhe kontrakta te ndryshme specifike qe perfshihen ne projekte ndertimi
 • Njohuri shume te mira te gjuhes angleze
 • Njohuri ne perdorimin e programeve kompjuterike (CAD, EXEL, MS-PROJECT etc.)
 • Te posedoje licencen.

 

 Menyra e aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) vetem në adresën tonërekrutime@dimensionhr.alme subjekt « Drejtues Teknik »

JU MIREPRESIM!

 

 

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga Dimension sipas ligjit Nr. 9887 për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe do të përdoren nga Ne vetëm për qëllime rekrutimi.

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 35 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rr.
 • Profili Konsulence, Punesim, Sherbime