Drejtor i/e e shitjes së Franchisee 65 views

Kompania ERA REAL ESTATE ALBANIA sapo ka filluar operimin e saj në treg dhe është në kërkim
të stafit përkates sipas kërkesave më poshtë.

DREJTOR I/E E SHITJES SË FRANCHISEE

DETYRAT

 1. Zhvillimi i partnerëve të ekskluzivitetit dhe zgjerimi i biznesit- Kërkimi dhe rekomandim perspektivash për mundesi të reja biznesi;
 2. Identifikimi i investitorëve të mundshëm;
 3. Paraqit planet e biznesit tek klienti i mundshëm, dhe negocion termat dhe kushtet e marrëveshjes së ekskluzivitetit / FRANCHISEE ;
 4. Përgjegjës për të gjithë proçesin e shitjes (nga fillimi në fund) nga kërkesa fillestare deri në përfundim të kontratës;
 5. Punon sa më afër me drejtuesit e lartë për nismat strategjike për arritjen e qëllimeve të kompanise;
 6. Përfundon projektin për çdo ekskluzivitet/franchisee dhe udhëzon / shpjegon projektin për ta, duke ndihmuar investitorin në franchisee për të ngritur bazën e Biznesit;
 7. Ndihmon dhe është pranë me partnerin e ekskluzivitetit, nga planifikimi fillestar deri në kohën kur biznesi i/e tij ka marrë rrugë plotësisht operacional dhe plotësisht funksional;
 8. Kordinon në mënyre të menjëhershme me ekipin operacional për sigurimin e vendosjes së duhur dhe të plotë të zyrës franchisee;
 9. Shërben si një ndërlidhje e fortë (pikë e fortë e kontaktit) midis partnerit të ekskluzivitetit dhe zyrës qëndrore të kompanisë;

Përmbledhja e Detyrave:

Drejtori i Shitjeve të Franchisee do të jetë përgjegjës për: planifikimin dhe administrimin e biznesit të ekskluzivitetit të kompanisë, duke ofruar mbështetje të vazhdueshme për franshisorët, per të siguruar suksesin e përgjithshëm të franshisorit.

EDUKIMI

 1. Të ketë arsim të lartë – Menaxhim Biznesi por edhe si dhe degë të tjera Universitare(gradë / gradë pas diplomës / kurse çertifikimi shtesë) do të ishin të preferuara por jo të detyrueshme;
 2. Të njoh e të përvetësojë shumë mirë gjuhën Angleze;

EKSPERIENCA

 1. Eksperienca në Shitje është avantazh, 5- vjet eksperiencë pune

Karakteristikat individuale
Një përshtatje ideale do të ishte dikush që ka:

 1. Aftësi të natyrshme komunikimi;
 2. Të jetë e aftë të punojë në grup dhe të shkëmbejë e të marrë ide të përbashkëta me ta;
 3. Shkathtësi në prezantim dhe marrëdhënie me klientin;
 4. Të jetë krijues, të ketë vizion;

Ju lutem dërgoni CV-tuaj në adresën e e-mailit: info@eraalbania.com

Afati i fundit i aplikimit dt.15.06.2020

More Information

Please login with Candidate account to view more fields.
Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • Location Albania
 • Profili Imobiliare