Dizajni i rrjetit TLC fibër optike FTTH (Departamenti: Rrjetet TLC/ fibra optike) 36 views

DBA PRO S.p.A. shoqeri e kontrolluar nga DBA Group SPA prej me shume se 30 vjetesh ofron shërbime të projektimit inxhinierik për infrastruktura të rrjetëzuara ose të vetme,
duke organizuar dhe administruar zinxhirët operativë dhe aktivitetet teknike të projekteve komplekse (menaxhimi i ndërtimit, menaxhimi i sigurisë në kantieret e ndërtimit )
Gjithashtu kryen studime për Arkitekturë dhe Dizajn; Studimet e fizibilitetit dhe Masterplani; Projektim arkitektonik paraprak, përfundimtar dhe ekzekutiv;
Koordinimi i projekteve të specializuara; Menaxhimi i punëve të përgjithshme dhe të specializuara.

Departamenti
: Rrjetet TLC/ fibra optike
Pozicioni:
 Dizajni i rrjetit TLC fibër optike FTTH

Pershkrimi:
Figura e kërkuar do të kryeje:

  • përgatitjen e vizatimeve për kërkesën për leje për ndërtimin e rrjeteve me fibra optike FTTH;
  • dizenjimi i rrjeteve në fibër optike FTTH përmes përdorimit të sistemeve kompjuterike GIS dhe prodhimit të as-built;

Kualifikimet dhe kërkesat

  • Diplomë universitare / o i sapodiplomuar në disiplinat teknike (inxhinierë civile, arkitektë, gjeologji, shkenca pyjore, planifikues, …) ose diplomë topografi;
  • Njohuri të Autocad
  • Njohuri të sistemeve GIS (opsionale)
  • Njohuri e Excel
  • Përvoja e mëparshme në pregatitjen e vizatimeve grafikëve për projektimin e rrjeteve me fibra optike TLC dhe njohuritë e sistemeve GIS janë një element preferencial.

Shënime
Ju lutemi, dërgoni aplikimin tuaj të plotë dhe CV- në, tek adresa: office@brahimajferizajlaw.albrahimaj.law@gmail.com

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 17 Jobs
  • Location Tiranë
  • Profili Sherbime juridike