Diambe shpk kërkon të punësojë Menaxher Marketi në Fushe-Krujë 88 views1 application

Job Expired

Në kuadër të zgjerimit të aktivitetit të saj Shoqëria Diambe shpk shpall vende të lire punë për marketin e saj më të ri i cili do të hapet në qytetin e Fushë-Krujës.
Vendet e lira janë si më poshtë:

Menaxher/e Marketit

Përshkrimi i punës:

 •    Është përgjegjës për udhëheqjen e marketit
  • Mbikëqyr dhe vëzhgon të gjitha aktivitetet ditore në market
  • Bën pranimin e mallit sa herë që vjen furnizimi dhe sigurohet që procedura përkatëse të ndiqet me përpikmëri.
  • Siguron zbatimin e standardeve bazë të cilësisë.
  • Menaxhon dhe kontrollon stokun; mban të gjithë dokumentacionin përkatës dhe bën rregullisht regjistrimin e shitjeve dhe blerjeve për të parë nivelin e stokut.
  • Menaxhon dhe motivon stafin e marketit .
  • Ndjek rezultatet e punës dhe stafit në market duke i trajnuar, këshilluar, dhe disiplinuar punonjësit; planifikon, monitoron, vlerëson rezultatet e punës.Kualifikimet/Kërkesa
  • Arsim i Lartë
  • Njohuri te mira te paketës Microsoft (Word, Excel) etj
  • Komunikativ dhe aftësi ndër-personale.
  • Fleksibël në punë
  • Aftësi të shkëlqyera në zgjidhjen e problemeve
  • Person energjik dhe dinamik
  • I besueshëm dhe vendimmarrës
  • I afte të menaxhoj punën dhe kohën në flukse.
  * Eksperienca në fusha të ngjashme do të përbënte avantazh.

  Të interesuarit janë të lutur të dërgojnë CV-të e tyre në adresën: info@diambe.com
  Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • Location Tiranë
 • Profili Supermarket