Crimson Finance Fund Albania ofron Internship te paguar 64 views2 applications

Crimson Finance Fund Albania, institucion financiar jo bankë,
është në kërkim të kandidatëve të interesuar për të zhvilluar një internship 2 – 4 muaj pranë kompanisë, duke filluar nga muaji Janar 2022.
Kandidatët duhet të përmbushin kriteret si më poshtë:

  • Të kenë kryer ose të jenë në përfundim të studimeve bachelor (preferohen deget TIK ose Informatikë ekonomike)
  • Të jenë njohës të mirë të gjuhës angleze
  • Të kenë mesatare të studimeve mbi 8.5
  • Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe bashkëpunuese
  • Të kenë dëshirë për të mësuar dhe për t’u rritur profesionalisht në një ambient dinamik pune

Përfitimet nga programi i Internship pranë Crimson Finance Fund Albania:

  • Kandidatët do të kenë mundësinë të punojnë me ekspertë në fushën e banking
  • Kandidatët do të përfitojnë njohuri database
  • Internship-i është i paguar

Kandidatët që i plotësojnë kriteret e sipërpërmendura janë të ftuar të dërgojnë CV-në bashkë me certifikimet përkatëse dhe listën e notave deri më 05 Janar 2022.
klejda.dervishaj@crimsoncapital.org

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 2 Jobs
  • Location