BIM Specialist Strukturor Senior (Departamenti: Civil engineering / architectural) 40 views

DBA PRO S.p.A. shoqeri e kontrolluar nga DBA Group SPA prej me shume se 30 vjetesh ofron shërbime të projektimit inxhinierik
për infrastruktura të rrjetëzuara ose të vetme, duke organizuar dhe administruar zinxhirët operativë dhe aktivitetet teknike të projekteve komplekse
(menaxhimi i ndërtimit, menaxhimi i sigurisë në kantieret e ndërtimit ) Gjithashtu kryen studime për Arkitekturë dhe Dizajn;
Studimet e fizibilitetit dhe Masterplani; Projektim arkitektonik paraprak, përfundimtar dhe ekzekutiv;
Koordinimi i projekteve të specializuara; Menaxhimi i punëve të përgjithshme dhe të specializuara.

Departamenti
: Civil engineering/architectural
Pozicioni: BIM Specialist Strukturor Senior

Pershkrimi:
Figura e kerkuar do të merret me modelimin strukturor BIM të punimeve civile dhe industriale, prodhimin e energjisë dhe telekomunikacionin
Kualifikimet dhe kërkesat

 • Diplomë në inxhinieri ndërtimi me specializim në struktura
 • Eksperiencë në modelim strukturor me Revit Software;
 • Eksperiencë në fushën e llogaritjes, projektimit, modelimit, përmasave dhe kontrolleve strukturore;
 • Njohuri të kodeve të llogaritjes strukturore (SAP2000, SISMICAD ose të tjerë):
 • Njohuri të standardit ISO 9000;
 • Njohuri të metodës së projektimit BIM;
 • Aftësia për të redaktuar familjet Revit dhe menaxhimin e ndërlidhur dhe integrimin parametrik (si gjeometrik ashtu edhe informativ);
 • Zotërimi i një certifikimi BIM Specialist është një kërkesë preferenciale

Shënime
Ju lutemi, dërgoni aplikimin tuaj të plotë dhe CV- në, tek adresa: office@brahimajferizajlaw.albrahimaj.law@gmail.com

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 17 Jobs
 • Location Tiranë
 • Profili Sherbime juridike