BIM specialist MEP Junior (Departamenti: Civil engineering BIM) 32 views

DBA PRO S.p.A. shoqeri e kontrolluar nga DBA Group SPA prej me shume se 30 vjetesh ofron shërbime të projektimit inxhinierik
për infrastruktura të rrjetëzuara ose të vetme, duke organizuar dhe administruar zinxhirët operativë dhe aktivitetet teknike të projekteve komplekse
(menaxhimi i ndërtimit, menaxhimi i sigurisë në kantieret e ndërtimit ) Gjithashtu kryen studime për Arkitekturë dhe Dizajn;
Studimet e fizibilitetit dhe Masterplani; Projektim arkitektonik paraprak, përfundimtar dhe ekzekutiv;
Koordinimi i projekteve të specializuara; Menaxhimi i punëve të përgjithshme dhe të specializuara.

Departamenti
: Civil engineering BIM
Pozicioni: BIM specialist MEP Junior

Pershkrimi:
Figura e kerkuar do të merret me projektimin dhe modelimin BIM të sistemeve elektrike / termomekanike në sektorin civil përmes përdorimit të software Revit MEP

Kualifikimet dhe kërkesat

  • Diplomë e inxhinierisë mekanike, elektrike ose elektroteknike;
  • Edhe përvojë minimale në projektimin/modelimin e impianteve civile dhe/ose industriale;
  • Njohuri të shkëlqyera të Autocad;
  • Njohuri të metodës së projektimit BIM;
  • Njohuri të software Revit MEP;
  • Njohuri për formatin IFC dhe përdorimet e tij;
  • Zotërimi i certifikatës BIM Specialist MEP është një kërkesë preferenciale

Shënime
Ju lutemi, dërgoni aplikimin tuaj të plotë dhe CV- në, tek adresa: office@brahimajferizajlaw.albrahimaj.law@gmail.com

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 17 Jobs
  • Location Tiranë
  • Profili Sherbime juridike