BIM specialist ark. Senior (Departamenti: Civil engineering/architectural BIM) 26 views

DBA PRO S.p.A. shoqeri e kontrolluar nga DBA Group SPA prej me shume se 30 vjetesh ofron shërbime të projektimit inxhinierik
për infrastruktura të rrjetëzuara ose të vetme, duke organizuar dhe administruar zinxhirët operativë dhe aktivitetet teknike
të projekteve komplekse (menaxhimi i ndërtimit, menaxhimi i sigurisë në kantieret e ndërtimit )
Gjithashtu kryen studime për Arkitekturë dhe Dizajn; Studimet e fizibilitetit dhe Masterplani;
Projektim arkitektonik paraprak, përfundimtar dhe ekzekutiv; Koordinimi i projekteve të specializuara;
Menaxhimi i punëve të përgjithshme dhe të specializuara.

Departamenti
: Civil engineering/architectural BIM
Pozicioni: BIM specialist ark. Senior

Pershkrimi:
Figura e kerkuar do të duhet të merret me dizajnin arkitektonik dhe modelimin BIM në fushën e pasurive të paluajtshme, si për ndërtesat e reja ashtu edhe për ristrukturimet.
Kualifikimet dhe kërkesat

  • Diplomë në Inxhinieri ose Arkitekturë;
  • Eksperiencë të paktën 4 vjet në fushën e projektimit dhe modelimit arkitektonik me Revit Software;
  • Aftësia për të hartuar në mënyrë të pavarur një projekt arkitekturor dhe detaje të lidhura me ndërtimin
  • Aftësia për të përpunuar vlerësimet, raportet dhe specifikimet teknike
  • Njohuri të shkëlqyera të Autocad;
  • Njohuri të metodës së projektimit BIM;
  • Aftësia për të redaktuar familjet Revit dhe menaxhimin e ndërlidhur dhe integrimin parametrik (si gjeometrik ashtu edhe informativ);
  • Njohuri për procedurat e koordinimit të modeleve BIM (Navisworks);
  • Njohuri të procedurave të Menaxhimit të BIM (rregulloret e BIM, proceset dhe rrjedhat e menaxhimit të porosive të punës BIM);
  • Një certifikim BIM Specialist ARK është një kërkesë preferenciale

Shënime
Ju lutemi, dërgoni aplikimin tuaj të plotë dhe CV- në, tek adresa: office@brahimajferizajlaw.albrahimaj.law@gmail.com

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 17 Jobs
  • Location Tiranë
  • Profili Sherbime juridike