Avokat, Departamenti i Rekuperimit të Kredive në Vonesë 152 views3 applications

Job Expired

Avokat, Departamenti i Rekuperimit të Kredive në Vonesë

Hapur me:  
E vlefshme deri më:  
Emri Kompanise:  
  05 Dhjetor 2022
  18 Dhjetor 2022
  Kredo Finance Shpk

Rreth nesh

Kredo Finance sh.p.k, një Institucion Financiar Mikrokredie, i cili ka filluar operimin në treg, për të ofruar tek individët, kredi konsumatore pa kolateral me shërbim të shpejtë dhe proces të përshtatshëm të huamarrjes, pa anashkaluar sigurinë dhe komoditetin e konsumatorëve.

Ekipi ynë përbëhet nga profesionistë financiarë, IT dhe shërbim klienti, të cilët janë ekspertë në fushën e tyre. Ne jemi duke ftuar profesionistë për të aplikuar për pozicionin Avokat, pranë Departamentit të Rikuperimit të Kredive në Vonesë

Qëllimi i pozicionit

Rikuperimi i kredive te debitoreve te cilat jane ne vonese ne ripagimin e tyre sipas planit te pagesave, me ane te negocimit, duke ndjekur rrugen ligjore, procedimin ne gjykate per nxjerrjen e Urdherit te Ekzekutimit, depozitimin e dosjes prane permbarimit gjygjesor per ekzekutim te detyrueshem.

 Përshkrimi i detyrave

 • Komunikimi me debitoret te cilet do te jene pjese e portofolit nen administrim, me ane te telefonatave, SMS apo rrjeteve sociale , me qellim rekuperimn e detyrimit ne vonese.
 • Pergatitja e letrave njoftuese qe do i dergohen debitoreve per te cilet do te procedohet ne gjykate per nxjerrjen e Urdherit te Ekzekutimit.
 • Indentifikimi i debitoreve te cilet kane potencial te larte per tu ekzekutuar nga permbarimi gjygjesor.
 • Pergatitja e dosjeve te debitoreve per tu depozituar ne gjykate.
 • Aplikimi ne gjykate per nxjerrjen e urdherit te ekzekutimit.
 • Terheqja e urdherave nga gjykata dhe inventarizimi I tyre.
 • Dergimi i debitoreve per ekzekutim te detyrueshem tek permbaruesi gjygjesor.
 • Monitorim i portofolit te debitoreve per te cilet kane filluar procedurat permbarimore.

Kërkesat kryesore

 • Te kete Licensen e avokatit dhe te jete Anetar i Dhomes se Avokatise.
 • Eksperience pune ne institucione financiare si banke dhe jo-banke.
 • Eksperience ne pergatitjen e dosjeve per te aplikuar ne gjykate per nxjerrjen e Urdherit te Ekzekutimit.
 • Njohuri te ligjeve per institucionet financiare banke dhe jo-banke si dhe te rregulloreve te bankes se shqiperise per keto institucione.
 • Njohuri mbi procedurat & aktivitetet permbarimore qe zbatohen gjate ekzekutimit te Urdherit Ekzekutiv.
 • Eksperience ne bashkepunim me permbarues gjygjesor.

Benefitet

 • Kredo Finance deshiron te krijoje nje ambjent te vecante pune dhe eshte krenar per mundesite e barabarta te punesimit qe ofron
 • Puna me nje ekip kolegesh shume te kualifkuar, me experience dhe miqësorë
 • Institucioni Kredo Financë përvec pagës për cdo pozicion pune, ofron benefite te tjera, të cilat janë:
 • Paketa e Sigurimit Shendetesor Privat
 • Trajnime zhvillimi per aftësitë profesionale dhe ndërpersonale
 • Aktivitete dhe organizime të ndryshme kulturore, sportive dhe argëtuese

Instruksione mbi aplikimin

Nese ju e vleresoni veten si kandidatin e duhur qe mund te ndihmoje ne rritjen e kultures se kompanise, ju lutem dergoni CV tuaj ne linkun:

https://talent.sage.hr/jobs/ff1b0f25-e3d0-44f5-9ffa-c041bf015a67

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 4 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rr “Muhamet Gjollesha”, Tirana Ring Center, Nr. 8, Kati 9
 • Profili Sherbime Financjare