Sales Agent B2B_Vendita AUTO_Online. 615 views2 applications

AUTO1.com è il mercato B2B online leader in Europa per l’acquisto e la vendita di auto usate. I nostri rivenditori partner, in oltre 30 paesi, possono acquistare auto dal nostro portale, in modalità asta o compra subito, in totale sicurezza, potendo contare su oltre 50.000 auto certificate e sempre disponibili. AUTO1.com è parte di AUTO1 Group, la principale piattaforma di trading automobilistico, leader in Europa.

Per la propria sede di Tirana Auto1 Group ricerca e seleziona Agenti Sales B2B | Vendita di Auto Online

I referenti commerciali, saranno inseriti nel dipartimento commerciale, all’interno di un team dove dovranno acquisire nuovi partner, vendere auto usate online ed assicurare cooperazioni sostenibili a lungo termine e costituire il punto di contatto vitale tra AUTO1.com e le concessionarie.

Cosa Farai:
• Identificazione nuove opportunità di business e acquisizione telefonica di nuovi clienti;
• Gestione completa delle negoziazioni commerciali telefoniche e on-line;
• Attività di post vendita quali upsell o attività di fidelizzazione;
• Training consulenziale per l’utilizzo della piattaforma Auto1.com;

Cosa Cerchiamo:
• Precedente esperienza nel ruolo di vendita, preferibilmente telefonica
• Ottima padronanza della lingua italiana livello B2-CI
• Spiccate doti commerciali, organizzative e di gestione del tempo;
• Capacità di interagire con il cliente e di creare empatia
• Forte orientamento al risultato e ambizione, unite a doti di proattività, dinamismo, flessibilità e elevata resistenza allo stress;
• Impegno e passione costante per il proprio lavoro, curiosità e spirito d’iniziativa
• Disponibilità Full Time.

Cosa Offriamo:
• Stipendio base di 550 Euro Netti + variabile bonus mensile fino a 500 Euro Netti;
• Corsi di formazione (tecniche di vendita, etc.);
• Concrete opportunità di crescita professionale in contesto altamente meritocratico e di respiro internazionale.

Orario: Full-time, da Lunedì al Venerdì, 09:00-18:00
Sede di lavoro: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Alpas Center, Tirana

Se anche tu desideri lavorare nel settore Automotive, hai un ottimo italiano ed esperienze nelle vendite sei pregato a inviare la propria candidatura in italiano all’indirizzo mail: selezione.albania@auto1.com

Contatto:
+355 67 503 91 22

________________________________________________________

NJOFTIM PER KANDIDATET QE APLIKOJNE PER POZICIONE TE LIRA PRANE AUTO 1:

Nëse na drejtoheni përmes e-mail për të derguar CV tuaj me qellim per te aplikuar per pozicione te reja pune prane shoqerise Auto 1, jeni te lutur te shtoni ne CV tuaj:

  • “Autorizoj shoqerine Auto 1 Albania te perpunoj te dhenat personale te pranishme ne CV dhe se jap pelqimin tim ne lidhje me perpunimin e te dhenave personale në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar, me qellim rekrutimi”.

Te Nderuar aplikante: Ne rast se CV Juaj nuk do te permbaje kete autorizim, Ju bejme me dije se CV Juaj nuk do te merret ne konsiderate nga personi pergjegjes prane Auto 1 dhe se ajo do te fshihet menjehere.

Nëse keni pyetje në lidhje me këtë Autorizimin ose dëshironi informata shtesë në lidhje me mënyrën e mbrojtjes, apo dëshironi të kontaktoni personin pergjegjes te Auto 1 për mbrojtjen e të dhënave tuaja personale- Data Protection Officer (DPO), ju lutemi që të na dërgoni një email në adresën: selezione.albania@auto1.com Ne do Ju përgjigjemi brenda 2 ditë pune.

Auto 1, informon kandidatet se të dhënat personale të mbledhura përmes portalit të internetit PunaJuaj.com, per pozicione te lira pune se te dhenat e tyre personale te derguara prej tyre elektronikisht nepermjet CV, do të trajtohen në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar”;

Auto 1 do të ruaj në mënyrë konfidenciale dhe nuk do te tranferoje CV e kandidateve qe aplikojne per pozicione te lira tek ndonjë pale e tretë ose të përdorë për ndonjë qëllim tjetër përveç atij te rekrutimit. Te dhenat personale qe perpunohen nga Auto 1 per kategorine e kandidateve per pozicione te lira te punes do te perpunohen vetem per qellimin e perzgjedhjes se punemarreseve. Maksimumi i ruajtjes se ketyre CV eshte 5 dite nga data e marrjes se me mail me CV perkates prane Auto1.

Ne rast se kandidatet do te perzgjidhen ata do te njoftohen per intervisten prane Auto 1, ne rast se nuk do te perzgjidhen per interviste, CV e derguara prej tyre do te fshihen dhe shkatërrohen sipas ligjit në fuqi, duke mos lejuar humbjen, ndryshimin, përhapjen e pa-autorizuar ose ndërhyrjen te të dhënat personale të transmetuara, ruajtura apo përpunuara nga Auto 1.

Auto 1 do të përpunojë të dhënat personale vetëm në masën dhe mënyrën e nevojshme që përcaktojnë kërkesat e punës, ose në përputhje me kërkesat e parashikuara nga legjislacioni Shqiptar. Ajo do të ndërmarri të gjitha masat e duhura për mbrojtje kundër humbjes aksidentale, shkatërrimit, dëmtimit, alternimit ose zbulimit të tyre;

Në përputhje me kuadrin ligjor ne fuqi, Kandidati gezon të drejtën e korrigjimit, fshirjes të të dhënave të tij personale ose kundërshtimit të përpunimit të tyre.

Ndryshimin e pëlqimit (revokimin e plotë apo të pjesshëm) mund të bëni duke na kontaktuar me e-mail në adresën: selezione.albania@auto1.com

Tërheqja e pëlqimit nuk ndikon në ligjshmërinë e përpunimit e cila është bazuar në pëlqimin të dhënë duke derguar CV prane Auto 1, para tërheqjes së tij.

Auto 1 mbron të dhënat tuaja personale me teknologji mëbashkëkohore të IT-së dhe me sisteme të mbrojtjes fizike.

Auto 1 do te veproj në përputhje me protokollet dhe procedurat e brendshme me qëllim të ruajtjes së privatësisë tuaj dhe për të pamundësuar keqpërdorimin potencial të dhënave.

More Information

Apply for this job Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 3 Jobs
  • Location Tiranë
  • Rruga/Zona Bulevardi Gjergj Fishta, Alpas Center
  • Tel/Mob 0675039122 / 0697097481