Impiegati Back-Office 135 views1 application

AUTO1.com, web company multinazionale tedesca leader nell’e-Commerce Automotive, specializzata nella compravendita di auto usate, ricerca e seleziona per la propria sede centrale di Tirana: Impiegati Back-Office

 

La figura che stiamo ricercando avrà i seguenti compiti:

 • Svolgimento di attività di back-office consistente nel controllo qualitativo dei documenti e delle perizie effettuate dai commercianti e dai periti
 • Rielaborazione grafica delle foto secondo gli standard aziendali forniti dalla Casa Madre in Germania.
 • Caricamento sul portale aziendale delle perizie necessarie alla vendita delle vetture.


* Cerchiamo persone precise e affidabili, fortemente motivate e orientate al raggiungimento degli obiettivi, personali e di gruppo.

Si richiede:

 • Ottima conoscenza della lingua italiana livello B2/C1
 • Diploma di maturità o titoli equivalenti;
 • Precedente esperienza di almeno due anni in attività amministrative di archiviazione, back-office, gestione database e controllo qualità documentale e inserimento dati. Pregressa esperienza amministrativa nel settore automotive sarà considerata un plus;
 • Professionalità, precisione, affidabilità ed elevata attenzione al dettaglio;
 • Uso veloce e preciso del PC e dell’email;


Cosa Offriamo:

 • AUTO1 è certa di offrire una reale opportunità di crescita professionale ed economica.
 • Contratto a norma di legge a tempo indeterminato;
 • Sala dotata di tutti i comfort per il pranzo ed il relax, con frutta fresca, bevande e snack;
 • Concrete opportunità di crescita professionale in contesto altamente meritocratico e di respiro internazionale.


Orario: Full-time, dal lunedì al venerdì, 09:00-18:00

Il luogo di lavoro sarà presso gli uffici della sede centrale di AUTO1 Albania: “Bulevardi Gjergj Fishta, Alpas Center, Tirane”.

Se pensi di essere la persona giusta sei pregato a inviare la propria candidatura in italiano all’indirizzo mail: lavdie.asllanaj@auto1.com – specificare “ Data Entry – Impiegati Back-Office EQA ” nell’oggetto dell’email.

 • Solo le candidature in linea verranno contattate telefonicamente.

Contatto:
+355 67 503 91 22
__________________________


NJOFTIM PER KANDIDATET QE APLIKOJNE PER POZICIONE TE LIRA PRANE AUTO 1:

Nëse na drejtoheni përmes e-mail për të derguar CV tuaj me qellim per te aplikuar per pozicione te reja pune prane shoqerise Auto 1, jeni te lutur te shtoni ne CV tuaj:

 • “Autorizoj shoqerine Auto 1 Albania te perpunoj te dhenat personale te pranishme ne CV dhe se jap pelqimin tim ne lidhje me perpunimin e te dhenave personale në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar, me qellim rekrutimi”.

Te Nderuar aplikante: Ne rast se CV Juaj nuk do te permbaje kete autorizim, Ju bejme me dije se CV Juaj nuk do te merret ne konsiderate nga personi pergjegjes prane Auto 1 dhe se ajo do te fshihet menjehere.

Nëse keni pyetje në lidhje me këtë Autorizimin ose dëshironi informata shtesë në lidhje me mënyrën e mbrojtjes, apo dëshironi të kontaktoni personin pergjegjes te Auto 1 për mbrojtjen e të dhënave tuaja personale- Data Protection Officer (DPO), ju lutemi që të na dërgoni një email në adresën: lavdie.asllanaj@auto1.com Ne do Ju përgjigjemi brenda 2 ditë pune.

Auto 1, informon kandidatet se të dhënat personale të mbledhura përmes portalit të internetit PunaJuaj.com, per pozicione te lira pune se te dhenat e tyre personale te derguara prej tyre elektronikisht nepermjet CV, do të trajtohen në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar”;

Auto 1 do të ruaj në mënyrë konfidenciale dhe nuk do te tranferoje CV e kandidateve qe aplikojne per pozicione te lira tek ndonjë pale e tretë ose të përdorë për ndonjë qëllim tjetër përveç atij te rekrutimit. Te dhenat personale qe perpunohen nga Auto 1 per kategorine e kandidateve per pozicione te lira te punes do te perpunohen vetem per qellimin e perzgjedhjes se punemarreseve. Maksimumi i ruajtjes se ketyre CV eshte 5 dite nga data e marrjes se me mail me CV perkates prane Auto1.

Ne rast se kandidatet do te perzgjidhen ata do te njoftohen per intervisten prane Auto 1, ne rast se nuk do te perzgjidhen per interviste, CV e derguara prej tyre do te fshihen dhe shkatërrohen sipas ligjit në fuqi, duke mos lejuar humbjen, ndryshimin, përhapjen e pa-autorizuar ose ndërhyrjen te të dhënat personale të transmetuara, ruajtura apo përpunuara nga Auto 1.

Auto 1 do të përpunojë të dhënat personale vetëm në masën dhe mënyrën e nevojshme që përcaktojnë kërkesat e punës, ose në përputhje me kërkesat e parashikuara nga legjislacioni Shqiptar. Ajo do të ndërmarri të gjitha masat e duhura për mbrojtje kundër humbjes aksidentale, shkatërrimit, dëmtimit, alternimit ose zbulimit të tyre;

Në përputhje me kuadrin ligjor ne fuqi, Kandidati gezon të drejtën e korrigjimit, fshirjes të të dhënave të tij personale ose kundërshtimit të përpunimit të tyre.

Ndryshimin e pëlqimit (revokimin e plotë apo të pjesshëm) mund të bëni duke na kontaktuar me e-mail në adresën: lavdie.asllanaj@auto1.com

Tërheqja e pëlqimit nuk ndikon në ligjshmërinë e përpunimit e cila është bazuar në pëlqimin të dhënë duke derguar CV prane Auto 1, para tërheqjes së tij.

Auto 1 mbron të dhënat tuaja personale me teknologji mëbashkëkohore të IT-së dhe me sisteme të mbrojtjes fizike.

Auto 1 do te veproj në përputhje me protokollet dhe procedurat e brendshme me qëllim të ruajtjes së privatësisë tuaj dhe për të pamundësuar keqpërdorimin potencial të dhënave.

More Information

Apply for this job Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 7 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Bulevardi Gjergj Fishta, Alpas Center
 • Tel/Mob 0675039122 / 0697097481