Audioprotezist/e. 70 views1 application

Job Expired

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit Spitali Salus kërkon të punësojë Audioprotezist/e. Kriteret përzgjedhëse janë:

-Diplomë bachelor në Infermieri ose Elektronikë
-Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe aftësi për të punuar në grup.
Eksperiencat e më parshme në punë përbën avantazh
-Të jetë njohës i gjuhes angleze.

Procedura e aplikimit:

Kandidatët aplikues, deri në datën 10.07.2023,  duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al  dokumentacionin e mëposhtëm:

-Një CV të përditësuar

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.

Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” I ndryshuar.

Suksese !

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 19 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi