Audiometrist/e 91 views

Job Expired

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit Spitali Salus kërkon të punësojë Audiometrist/e në kliniken Salus – Otofon Durres. Kriteret përzgjedhëse janë:

-Diplomë bachelor në Infermieri ose Marketing
-Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe aftësi për të punuar në grup.
-Eksperiencat e më parshme në punë përbën avantazh.
-Të jetë njohës i gjuhes angleze.

Procedura e aplikimit:
Kandidatët aplikues, deri në datën 30.11.2022, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al dokumentacionin e mëposhtëm:

  • Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe në formatin Europass;
  • Një letër interesi për pozicion për të cilin aplikon;

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.
Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” I ndryshuar.
Suksese!

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 7 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi