Asistente Kontabiliteti 74 views

Kompania Infosoft Office sh.p.k, lider ne tregtimin e artikujve kancelarike kerkon kandidate te kualifikuara dhe me experience per pozicionin Asistente Kontabiliteti.

 

Kandidatet duhet te plotesojne kerkesat e meposhtme:

 • Te kete perfunduar arsimin e larte ne Fakultetin e Ekonomise.
 • Te kete njohuri te punes ne Kontabilitet.
 • Te kete 2 vite experience ne Departament Finance/Kontabilitet.
 • Te njohe shume mire veprimet me arken.
 • Te njohe shume mire magazinen, kodet dhe levizjet e brendshme
 • Te kete shkathtesi dhe saktesi ne rakordime me furnitore, kliente, manaxhere shitje-blerje, magazinier etj
 • Te kete shkathtesi dhe saktesi ne rakordimet ditore te arkes.
 • Te perballoje kryerjen e detyrave ne afat.
 • Te kete aftesi shume te mira komunikuese, te krijoje marredhenie te mira me koleget dhe te punoje ne grup.

 

Te interesuarit te dergojne CV dhe leter interesi ne adresen hr@infosoftoffice.al

Vetem kandidatet qe plotesojne kriteret e mesiperme do te perzgjidhen per fazen e intervistes.

 

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • Location
 • Profili Tregti