Asistente Klienti 270 views4 applications

Center Shqiptare shpk, kompani e cila ushtron veprimtarine e saj ne fushen e prodhimit dhe tregtimit te produkteve te paketimit si canta letre/ kuti kartoni / canta pelhure / kuti dedikuar pasticerive / kantinave / argjendarive dhe produkteve te tjera te personalizuara, kerkon te punesoje punonjes ne pozicionin:

Asistente klienti ne departamentin e shitjeve.

Kualifikimet:

· Arsimi i larte (preferohet ne fushen e Marketingut/ ose Shkencave Sociale).
· Njohuri te gjuhes angleze (e preferueshme).
· Eksperinece pune ne pozicione te ngjashme.
· Aftesi shume te mira komunikimi dhe transmetimi ne menyre te qarte te informacioneve.
· Etike shume e mire pune.
· Aftesi per te punuar ne grup dhe ne menyre te pavarur.

Pergjegjesite:

· Mundeson takime per departametnin e shitjeve
· Jep asistence per sherbimin / produketet.
· Raporton ne menyre periodike me shkrim tek eprori per ecurine e punes.
· Zbaton me perpikmeri proceduat e kompanise gjate realizimit te punes.

Te interesuarit jane te lutur te dergojne CV dhe leter motivuese ne adresen: centershqiptare1@gmail.com. Ju lutem specifikoni ne subjekt te emailit pozicionin e punes per te cilin aplikoni.

More Information

Please login with Candidate account to view more fields.
Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 3 Jobs
  • Location Tiranë
  • Profili Prodhim/Perpunim
Connect with us
Contact Us