Asistente EKzekutive 193 views1 application

Job Expired

Aplikanti duhet:

 • të ketë kryer studimet e larta në Administrim/Menaxhim Biznesi ose Juridik;
 • të ketë përvojë pune mbi 5 vite (të vërtetuar me librezë);
 • të ketë njohuri dhe përvoje në këtë fushë;
 • të njohë programet bazë të kompjuterit (microsoft office);
 • njohuri shumë të mira të gjuhës anglisht, (njohja e gjuhëve të tjera) përbën përparësi.

Detyra kryesore dhe pergjegjësitë:

 • Zbaton udhëzimet dhe direktivat e dhënë nga drejtuesit
 • Raportim i vazhdueshëm tek drejtuesit
 • Koordinim, monitorimi i punëve të departamenteve të kompanisë
 • Monitoron dhe menaxhon efikasitetin e shërbimeve
 • Lehtëson koordinimin dhe komunikimin midis funksioneve mbështetëse

Aplikanti duhet të dërgojë CV-në në gjuhen shqipe të shoqëruar me fotografi E-mail-it: burimenjerezore@ipatc.al

More Information

 • This job has expired!