ASISTENTE E BURIMEVE NJEREZORE 200 views2 applications

DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë shume vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani të madhe, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant:

ASISTENTE E BURIMEVE NJEREZORE

 

DETYRAT E POZICIONIT

 1. Kryen kontrolle dhe kontakte te shpeshta ne njesite e biznesit
 • Kontrollon per prezencen e stafit ne oraret e duhura
 • Kontrollon listeprezencat, kontrollon koheshenuesit elektronik
 • Mbeshtet stafin administrativ dhe grupet e ndryshme te punes
 1. Permbush detyra administrative sakte dhe ne kohe
 • Merr pjese ne pregatitje te payrollit
 • Deklaron ne kohe listepagesat brenda afatit
 • Ploteson cdo muaj regjistrin e punonjesve
 • Azhornon here pas here te dhenat e punonjesve ne databasen perkatese
 • Ploteson librezat e punes, sigurimeve te punonjesve
 • Pregatit vertetimet e pagave/ referencat/
 • Mbikqyr deklarimet e punonjesve te rinj (hyrje/daljet) si ne tatime dhe ne zyren e punes
 • Kryen raportime ne kohe per personnel report.
 • Kontrollon raportimet per shpenzime telefonie fiks dhe mobile, kancelari
 • Koordinon aktivitete te ndryshme
 • Kryerja e detyrave te tjera te caktuara nga Manaxheri
 1. Ndjek te gjitha etapat e procedures se rekrutimit
 • Monitoron botimet e njoftimeve per vende vakante ne sitin e kompanise, ne sitet e punesimit dhe me agjensite rekrutuese
 • Kujdeset per plotesimin e dosjes se personelit te ri, per hapjen e userit, dhenien ne perdorim te aseteve, duke I percjelle me procesverbale perkatese si dhe duke i ruajtur ne forme elektronike
 • Pergatit kontraten e punonjesve, emerimet perkatese
 • Ploteson dokumentat e largimit te punonjesve
 • Ben njoftimet perkatese per punonjesit e rinj

 

 

 

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA
Edukimi: Diplomë të shkollës së larte.

Eksperienca: Preferohet minimalisht të paktën 2 vite eksperiencë pune ne fushen e Burimeve Njerezore

Aftësi:

– Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe të jetë e aftë të punojë në afate të përcaktuara kohore.

– Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi dhe prezantimi.


Menyra e aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) vetem në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni.

Ju bëjmë me dije se vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e profilit do të njoftohen për intervistë.

JU MIREPRESIM!

 


*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 për “Mbrojtjen e të Dhënave Personaledhe do të përdoren vetëm për qëllime rekrutimi

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 33 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rr."Abdyl Frasheri", Sheshi Wilson - Tirane
 • Profili Konsulence, Punesim, Sherbime