Asistent/e Rezervimi 238 views1 application

Kompania ATDG (Art and Tourism Development Group), një nga kompanitë lider në fushën e Turizmit dhe hotelerisë, me një shtrirje të gjerë në bregdetin shqiptar.

Ju fton për të aplikuar në pozicionin e:

Asistent/e Rezervimi


Përshkrim i përgjithshëm

Luan një rol të rëndësishëm në ofrimin e shërbimeve cilësore sipas standardeve kompanise ATDG. Të jetë person dinamik dhe i/e aftë ti ofroj klientëve shërbim në mënyrë korrekte.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Menaxhon procesin e përditshëm të rezervimeve duke marrë cdo kërkesë nga kanalet e mediave sociale, email, telefonit etj;
 • Mban marrëdhënie pozitive me kolegët për të siguruar që të gjitha kërkesat të trajtohen shpejt dhe me efikasitet;
 • Menaxhon kërkesat për informacion në lidhje me tarifat / ofertat dhe pyetje të përgjithshme;
 • Ndjek dhe konfirmon rezervimet e bëra nga klientët në telefon, email ose kanalet e tjera online;
 • Dokumenton të gjithë korrespondencën dhe raportet siç kërkohet nga Menaxheri i Rezervimeve;
 • Suportojnë Departamentin e Rezervimeve me detyra të tjera të përditshme;
 • Raporton cdo situatë apo kërkesë të pazakontë Menaxherit të Rezervimeve;
 • Janë fleksibile në bazë të nevojave në Deparartamentin e Rezervimeve;

Kualifikimet dhe Aftësitë:

 • Diplomë Universitare në Hoteleri Turizëm ose Gjuhët e Huaja përbën avantazh;
 • Të njohin shumë mirë gjuhën angleze dhe italiane (kusht i domosdoshëm);
 • Të kënë aftësi shumë të mira komunikuese, të dinë të drejtojnë punën në grup;
 • Të njohin paketën Microsoft Office;
 • Të jenë korrektë;

Ofrohet:

Pagesë konkuruese

Shënim: Ju lutem të interesuarit të specifikojnë pozicionin e tyre të punës gjatë aplikimit!

Aplikantët të dërgojnë CV në adresen e e-mailit: hr@atdg.al

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887, date 10.03.2008 i ndryshuar, vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 15 Jobs
 • Location
 • Profili Turizem