Asistent/e kontabilisti 396 views5 applications

Job Expired

Ofrohet vend pune asistent/e kontabilisti në zyrë kontabiliteti e auditimi

Kërkesat për këtë pozicion janë:
Të jetë diplomuar në Fakultetin Ekonomik
Të jetë përdorues i një prej programeve financiare Financa 5, Bilanc, Alfa etj;Të zotërojë shumë mirë MS Office; (Excel-i është domosdoshmëri mesatar ose i avancuar)
Të zotërojë mirë gjuhën Angleze;
Detyrat Bazë:
1. Regjistrim dhe kontabilizim faturash blerje-shitje, deklarata doganore, arka, banka;
2. Shpërndarje shpenzimesh e llogaritje kostosh;
3. Rakordim te pagesave të furnitorëve / klientëve / dogana,librave të shitjeve / blerjeve etj.
4.Ndjekje e inventarit dhe inventarizime fizike sipas rastit.
5.Deklarimet online në sistemin tatimor, aplikime ne e-albania etj,
6. Mirëmbajtja e listës së aseteve të kompanisë, planeve të amortizimit dhe hedhjet e veprimeve regjistruese përkatëse;
7. Rakordim i palëve të treta dhe me sistemin tatimor C@TS si dhe i selfcare(portali i faturave)

Përvojë pune 1-3 vjet
Kontrata: Sipas Kodit të Punës;

Eshte e nevojshme nje CV via email ne adresen gb@albanianconsultancy.com
Do të njoftohen vetëm kandidatët e përzgjedhur!!!

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 2 Jobs
  • Location Tiranë
  • Rruga/Zona Rr. “Sami Frashëri”, P. Titan Konstruksion, K. 10, Nr.34-Tiranë
  • Tel/Mob +35544503233
  • Profili Konsulence, Sherbime Financjare