AS.MENAXHER/E DYQANI 235 views1 application

Job Expired

Dimension për një brand të njohur i specializuar në shitje me pakicë që tregton artikuj të ndryshëm për fëmijë dhe aksesorë të shumëllojshëm për shtëpi, po kërkon të rekrutojë “ASISTENT/E MENAXHER DYQANI”


DETYRAT E POZICIONIT

 • Kontrollon vazhdimisht pastërtinë e dyqanit gjatë ditës dhe merr masa që dyqani të ketë një paraqitje të mirë përsa i përket pastërtisë dhe higjenës.
 • Menaxhon dhe monitoron stokun e dyqanit dhe të magazinës duke u kujdesur për sigurinë e produktit.
 • Monitoron ekspozimin e produkteve dhe zbaton politikat e merchandiser-it të kompanisë në dyqan duke marrë rol aktiv në procesin e vendimarrjes.
 • Kontrollon pranimet e furnizimeve, transfertave, dhe lëvizjet e tjera të stokut nga palët e treta.
 • Kontrollon dhe sigurohet që në dyqan çmimet gjithmonë të jenë të sakta dhe të implementuara bazuar në standartet e kompanisë.
 • Kontrollon veprimet monetare të arkës së dyqanit dhe sigurohet që ato të kryhen në përputhje me standartet e kompanisë dhe në siguri absolute.
 • Kontrollon shpenzimet mujore të dyqanit sigurohet që ato të jenë nën buxhet.
 • Kontrollon transaksionet në arka për shpejtësinë, saktësinë dhe cilësinë të shërbimit
 • As.Menaxheri është përgjegjës për koordinimin e veprimeve në kasë dhe mirëfunksionimin e tyre në mungesë të supervizorit të arkave ose kur e shikon të evojshme
 • Përpilon dhe përgatit raporte të ndryshme të kërkuara nga eprori ose nga departamentet e Zyrave Qëndrore.
 • Merr rol aktiv në procesin e rekrutimit duke intervistuar stafin operacional në bashkëpunim me departamentin e Burimeve Njerëzore.
 • Mban përgjegjësi për stokun e dyqanit dhe inventarin dhe merr masa korrigjuese, parandaluese për rezultate të kënaqshme.


KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA
Edukimi: Arsimi i lartë
Eksperiencat: Të paktën dy vite përvoje pune në menaxhim (Retail përbën avantazh)

Aftësitë:

 • Njohja e gjuhës Angleze dhe/ose gjuhë të tjera
 • Njohja e paketës Microsoft Office në nivel të avancuar
 • Aftësi organizative dhe drejtuese;
 • Aftësi orientuese drejt cilësisë dhe rendimentit;
 • Aftësi monitoruese dhe motivuese;
 • Aftësi për të punuar me të gjitha mjetet e punës të nevojshme për operimin efikas në pozicionin përkatës;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe pune në grup;
 • Aftësi për tu përballur me situata të ndryshme të momentit;
 • Aftësi për t’i siguruar klienteve shërbim efikas në çdo kohë;
 • Aftësi për të krijuar besim te kolegët dhe eprorët;

 


Menyra e aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) vetem në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al me subjekt
“ASISTENT/E MENAXHER DYQANI”
Bazuar ne aplikimin tuaj, ju bëjmë me dije se vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e profilit do të njoftohen për intervistë nga stafi i Dimension.

JU MIREPRESIM!


*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga Dimension sipas ligjit Nr. 9887 për
“Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe do të përdoren nga Ne vetëm për qëllime rekrutimi

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 27 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rr.
 • Profili Konsulence, Punesim, Sherbime