ARKITEKT 391 views1 application


Dimension
 për një nga kompanitë e mëdha të ndërtimit në vend po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant:


ARKITEKT


DETYRAT E POZICIONIT

Detyra dhe Përgjegjësi – Departamenti Projektimit- Arkitekt

 • Asiston ne pergatitjen e detyrave te projektimit sipas kerkesave te investitorit.
 • Asiston dhe pergatit projektin arkitektonik sipas kerkesave te projektimin (Detaje/Plan/3D) sipas nevojave dhe afateve te projektimit.
 • Pergatit zberthimin e projekteve arkitektonike/ ne paketa tenderimi per secilin proces arkitektonik me vizatime detaje/specifikime teknike dhe preventive.
 • Pergatit katologet e shitjeve te projekteve te shoqeruar me plane/aksonometri dhe rendera.
 • Suporton me elemente grafike/ skema funksionale/ nevojat komerciale te kompanise.


Detyra dhe Përgjegjësi – Suport klientet

 • Shoqëron klientët e rinj edhe ekzistues në objekt për ti prezantuar pronat/projektin
 • Informon klientët në lidhje me cilësinë e ndërtimit edhe shërbimet e tjera që ofron kompania e ndërtimit tek kjo pronë/projekt.
 • Ndjek procedurën e mirëmbajtjes së klientit.
 • Ndjek përgatitjen e preventivave për punime jashtë projektit bazë.
 • Ndjek procedurën e kthimit të fondeve kur klienti duhet të marr lekë nga kompania për Rifiniturat që ai ka bërë vetë edhe që duhet të rimbursohet.
 • Koordinon takime me klientin kur bëhet verifikimi i sipërfaqeve të ndërtimit të projektit përfundimtar në krahasim me projektin fillestar në bazë të së cilit ka firmosur kontratën klienti.
 • Përpilon raporte javore.


Detyra dhe Përgjegjësi – Suport Projekte te Financuara nga te trete

 • Harton dhe propozon ndryshime Arkitektonike dhe kujdeset per miratimet tek Projektuesi.
 • Asisiton projektet arkitektonike te financuara nga EU me pergatitjen e librezave te masave.
 • Asistion stafin teknik inxhnierik me vizatim detaje inxhnierike.

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA
Edukimi: Diplome ne degen Arkitekture;
Eksperienca: Eksperience si arkitekt per nje periudhe jo me pak se 3 vjet;
Aftësi:

 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe negociuese;
 • Aftësi për të kryer një sërë detyrash në terren pa mbikqyrjen e eprorëve;
 • Aftësi të shkëlqyera për të krijuar dhe mbajtur komunikim korrekt dhe të përditshëm me administratën dhe eprorët;
 • Aftësi të mira në komunikim dhe ne shkrim te gjuhes angleze.


Menyra e aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) vetem në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.alme subjekt «Arkitekt»
Bazuar ne aplikimin tuaj, Ju bëjmë me dije se vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e profilit do të njoftohen për intervistë nga stafi i Dimension.

JU MIREPRESIM!


*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga Dimension sipas ligjit Nr. 9887 për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe do të përdoren nga Ne vetëm për qëllime rekrutimi.

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 35 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rr.
 • Profili Konsulence, Punesim, Sherbime