ARKITEKT 107 views

DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë shume vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani te madhe ne fushën e ndërtimit, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant:

ARKITEKT

 

 

 

DETYRAT E POZICIONIT

Detyra dhe Përgjegjësi – Departamenti Projektimit- Arkitekt
– Asiston ne pergatitjen e detyrave te projektimit sipas kerkesave te investitorit.
– Asiston dhe pergatit projektin arkitektonik sipas kerkesave te projektimin (Detaje/Plan/3D) sipas nevojave dhe afateve te projektimit.
– Pergatit zberthimin e projekteve arkitektonike/ ne paketa tenderimi per secilin proces arkitektonik me vizatime detaje/specifikime teknike dhe preventive.
– Pergatit katologet e shitjeve te projekteve te shoqeruar me plane/aksonometri dhe rendera.
– Suporton me elemente grafike/ skema funksionale/ nevojat komerciale te kompanise

Detyra dhe Përgjegjësi – Suport klientet

– Shoqëron klientët e rinj edhe ekzistues në objekt për ti prezantuar pronat/projektin
– Informon klientët në lidhje me cilësinë e ndërtimit edhe shërbimet e tjera që ofron kompania e ndërtimit tek kjo pronë/projekt.
-Ndjek procedurën e mirëmbajtjes së klientit.
– Përfshihet në zgjidhjen e shqetësimet/problemet e mundshme teknike të klientëve dhe I delegon ato tek stafi përkatës i kompanisë.
– Ndjek përgatitjen e preventivave për punime jashtë projektit bazë.
– Koordinon takime me klientin kur bëhet verifikimi i sipërfaqeve të ndërtimit të projektit përfundimtar në krahasim me projekti fillestar në bazë të së cilit ka firmosur kontratën klienti.
– Përpilon raporte javore.

Detyra dhe Përgjegjësi – Suport Projekte te Financuara nga te trete

– Harton dhe propozon ndryshime Arkitektonike dhe kujdeset per miratimet tek Projektuesi.
– Asiston projektet arkitektonike te financuara nga EU me pergatitjen e librezave te masave.
– Asiston stafin teknik inxhnierik me vizatim detaje inxhnierike.

 

 

 

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA
Edukimi: Diplomë universitare në Arkitekture
Eksperienca: Preferohet të paktën 5 vite eksperiencë pune si Arkitekt
Aftësi:
– Aftësi shumë të mira menaxhuese, organizative, planifikuese, projektuese dhe komunikuese;
– Aftësi për të lexuar, analizuar dhe shpjeguar projektet ;
– Fleksibilitet për lëvizje periodike në kantiere

 

 

 

Menyra e aplikimit:
Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) vetem në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni.
Ju bëjmë me dije se vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e profilit do të njoftohen për intervistë.

JU MIREPRESIM!

 

 

 

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 për “Mbrojtjen e të Dhënave Personaledhe do të përdoren vetëm për qëllime rekrutimi

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 26 Jobs
  • Location Tiranë
  • Rruga/Zona Rr."Abdyl Frasheri", Sheshi Wilson - Tirane
  • Profili Konsulence, Punesim, Sherbime