Arkëtar/e 73 views

Job Expired

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit, Spitali Salus kërkon të punësojë Arkëtar/e. Karakteristikat për kanditatët e suksesshëm janë:

-Të ketë kryer studimet e larta në Fakultetin Ekonomik
-Të ketë njohuri shumë të mira të programeve financiare, në vecanti programit Alpha dhe financa 5.
-Të ketë njohuri të mira në përdorimin e Excel-it dhe programeve të tjera kompjuterike.
-Eksperience punë në pozicione të ngjashme përbën avantazh
-Aftësi shumë të mira komunikuese dhe ndërvepruese
-Të jetë njohës/e i/e gjuhës Italiane (kriter i domosdoshëm).


Procedura e aplikimit:

Kandidatët aplikues, deri në datën 30.11.2022, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al duke specifikuar pozicionin per te cilin aplikoni dhe dokumentacionin e mëposhtëm:

-Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe në formatin Europass;
-Një letër interesi për pozicion për të cilin aplikon;

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.
Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” I ndryshuar.

Suksese!

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 4 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi