ANALIST KREDIE 55 views

CREDITAL është institucion mikrokredie që operon në territorin e Shqipërisë në fushën e kreditimit që prej vitit 2019.

Institucioni ynë është licencuar nga Banka e Shqipërisë,  e cila ofron kredi për kategorinë e individëve me paga, sipërmarrës të biznesit mikro dhe agrobiznes.

POZICION VAKANT: ANALIST KREDIE

 Detyrat kryesore:

 • Zbaton procedurat e kreditimit në përputhje me kushtet e përcaktuara në procedurat e kredisë  së Institucionit.
 • Promovon produktet e kredisë së shoqërisë CREDITAL.
 • Interviston klientët dhe vlerëson nëse i përmbushin kriteret për marrjen e kredisë.
 • Mbledh dokumentacionin e nevojshëm të klientit, në përputhje me kërkesat dhe procedurat e produktit përkatës.
 • Viziton biznesin e klientit dhe vlerëson gjendjen e aseteve që lihen si kolateral.
 • Analizon dhe vlerëson kërkesën për kredi të klientit, përgatit analizën financiare dhe vlerëson aftësinë paguese të klientëve.
 • Prezanton rastin e kredisë në komitet kredie.
 • Monitoron të gjitha kreditë në portofolin përkatës sipas udhëzimeve të Intituconit.
 • Ndjek pagesat e klientëve sipas grafikut të pagesave.

 

Kritere specifike:

– Te jetë i diplomuar për ekonomi ose fusha relevante.

– Preferohet me eksperiencë në sektorin financiar  ose subjekte mikrokredie.

– Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe analitike me klientët.

– Të jetë në gjendje të japë gjykime profesionale mbi kërkesat për kredi.

– Të jetë energjik dhe të ketë deshirë për të ndërtuar marrëdhënie profesionale afatgjata me klientët.

– Të dijë të përdorë shumë mirë programet e paketës Office ( Excel, Word, etj)

Personat e interesuar duhet të dërgojnë CV-në e tyre në adresën elektronike hr@credit.al ose të kontaktojnë në nr: 0697041173

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • Location Albania, Tiranë
 • Profili Sherbime Financjare