Agjente Shitje 48 views

Në kuadër të zgjerimit, Schafer, pjesë e Pajtoni Center, lokalizuar me zyrat qëndrore në Autostradën Tiranë-Durrës, shpall pozicionin vakant në profilin ‘’Agjente shitjesh”, 6ore.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Mirëpritja e klientit, orientimi dhe informimi për gamen e produkteve që është i interesuar klienti.
 • Ofron këshilla, të cilat i vijnë në ndihmë Klientit, dhe u përgjigjet me dedikim pyetjeve të drejtuara nga ai.
 • Ndjekja profesionalisht e të gjithë hapave të shitjes deri në finalizimin e saj.
 • Mirembatja e showroom-it si një vend biznesi.
 • Ndjekja me përpikmëri e procedurave dhe politikave të kompanisë, si dhe ofron ide të reja.
 • Ndërvepron me koleget për delegimin e kërkesave apo zgjedhjeve të klientit në perfundim të turnit.
 • Raporton te menaxheri i showroom-it për problematikat dhe feedback-un që merr nga klientet dhe jo vetem.

Kërkesat dhe kualifikimet:

 • Të ketë eksperiencë të mëparshme në sektorin e shitjes.
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera komunikimi, të aftë për të ndërtuar marrëdhënie besimi.
 • Të ketë sjellje profesionale dhe dëshire për të punuar në grup.
 • Aftesi për analizimin dhe zgjidhjen e problemeve.

Afati i Aplikimeve: 30 Maj

Mënyra e aplikimit:
Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-të pranë email-it info@pajtoniceramica.al duke specifikuar në subjekt të e-mail-it emrin e pozicionit.
*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Albania, Tiranë
 • Profili Call Center