Agjent Shitjesh 90 views

Job Expired

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit, 2APHARMA  kërkon të punësojë Agjent Shitjesh. Karakteristikat për kanditatët e suksesshëm janë:

-Diplomë universitare, preferohet në shkencat Mjekësore ose në Fakultetin Ekonomik
-Të ketë njohuri në përdorimin e Excel-it dhe programeve të tjera kompjuterike.
-Të ketë eksperiencë pune ne shitje, në shërbimin e klientit, eksperienca në pozicione të ngjashme përbën avantazh.
-Aftësi shumë të mira komunikuese.
-Aftësi të mira bashkëpunimi dhe pune në grup.
-Të jetë njohës/e  i/e gjuhes Italiane dhe angleze.
-Te kete patente klasit B

 Procedura e aplikimit:

Kandidatët aplikues, deri në datën 01.07.2023, duhet të nisin në adresën elektronike info@2apharma.al duke specifikuar pozicionin per te cilin aplikoni dhe dokumentacionin e mëposhtëm:

-Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe në formatin Europass;

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.
Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” I ndryshuar.

Siksese !

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 4 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi