Agjent Merchandiser 376 views3 applications

Job Expired

Kompania Nelt” sh.p.k pjesë e “NELT GROUP”, njëra prej kompanive me të mëdha në Ballkan në fushën e distribucionit, në kuadrin e zgjerimit dhe zhvillimit të kompanisë kërkon të punësojë në pozicionin:

Agjent Merchandiser
Departamenti Komercial

DETYRAT:

 1. Të vizitojë klientët bazuar në planin ditor të aprovuar nga supervizori
 2. Zbatimin e standardeve të tregtimit në kategoritë e secilit grup produktesh për secilën pikë të shitjes
 3. Zbaton ofertën për konsumatorin përfundimtar në pikën e shitjes duke i komunikuar ato dhe duke i bërë ato të dukshme brenda kategorisë
 4. Implementimin e materialeve promovuese në çdo pikë shitje bazuar në veprimtarinë e produktit, markës etj.
 5. Të kujdeset për ekspozimin dhe mirëmbajtjen e produkteve të kompanisë në mënyrë që ata të ekspozohen në vendet më të mira dhe të jenë të pastër dhe me çmimet e komunikuara në çdo moment.
 6. Kujdeset për materialet e marketingut, siç janë ekranet, posterat, etj., për t’u vendosur saktësisht në pikën e shitjes.
 7. Kujdeset për shënimin e datave të skadimit të produktit, duke informuar menaxherin.
 8. Të marri pjesë dhe të ndjeki ngjarjet e organizuara nga kompania në klientët të cilët bien dakord për këto ngjarje.
 9. Të marri pjesë aktivisht në hapjen e pikave të reja të shitjes duke krijuar kategoritë e produkteve tona dhe duke i pozicionuar ato.
 10. Të ndjeki veprimtarinë e konkurrentëve në treg dhe të mbledhi informacione të vlefshëm për veprimtarinë e tyre si çmimi, fotografia etj.
 11. Të lidhet me Agjentin e shitjeve paraprake në pikat e shitjes për të maksimalizuar dukshmërinë e produktit
 12. Të marri pjesë në aktivitete të organizuara për promovimin e produkteve, etj.
 13. Raporton tek supervizori mbi statusit e realizimit të veprimtarive të punës në një raport ditor,
 14. Kryen detyra të deleguara nga supervizori

KËRKESAT:

 • Arsimi i mesëm (i lartë përbën avantazh),
 • Eksperienca të ngjashme në fushën e shpërndarjes, distribucionit në tregun shqiptar,
 • Njohuri ne gjuhen angleze,
 • Të jetë i besueshëm,
 • Të jetë korrekt dhe i disiplinuar në menaxhimin e produkteve te Kompanisë,
 • Aftësi të mira komunikuese,
 • Aftësi të mira tregtimi dhe negocimi,
 • Aftësi për të menaxhuar kohën në terren,
 • Aftësi të mira organizative në zgjidhjen e situatave të ndryshme në treg,
 • Të jetë i gatshëm të pershtatet, të marrë përgjegjësi,
 • Të jete i aftë të punojë në grup,
 • Të jetë i aftë të punojë nën presion,
 • Të jetë i aftë të zgjidh problemet personalisht,
 • Të posedojë leje drejtimi automjeti.

Kushte te tjera:

 • Page e kenaqshme.
 • Mundesi rritje profesionale
 • Ambient miqesor dhe pozitiv
 • Orari i punës: nga e Hëna në të Premte 8 orë punë.

TË INTERESUARIT TË DORËZOJNË CV PRANË:

Departamenti i Burimeve Njerëzore
Hr.al@nelt.com">Hr.al@nelt.com

Vetëm aplikantët e selektuar nga CV-të do të kontaktohen për intervistë.
Afati i dorëzimeve të CV-ve është deri më 20.06.2023

Nelt Sh.p.k
“Rr. Dhaskal Todri, Kashar, Tiranë, Shqipëri

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Dhaskal Todri, Kashar
 • Tel/Mob +35542454718
 • Profili Tregti me shumice