AFM Distribution kërkon të punësojë: Financier/e 237 views2 applications

Job Expired

AFM Distribution kërkon të punësojë: Financier/e

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Inventar i magazinave dhe stokut ne perdorim dhe kontrolli i analizës (Mujore)
 • Dërgimi i lekëve nëpër banka dhe rregjistrimii pagesave në sistemin bankar. (mujore-bilanci).
 • Azhornimi i çmimeve në databasën e inventareve. (mujore-bilanci)
 • Inventari Fizik i çdo fillim muaji. (mujore-bilanci)
 • Kontrollon gjendjen e inventarit të magazinës dhe kartelave të artikujve dhe bën
 • rakordimin me kontabilitetin
 • Rregjistrimi i blerjeve dhe hyrje daljeve në sistemin financiar (ditore)
 • Rakordimin e kartelave të furnitorëve dhe klienteve dhe rregjistrimi i pagesave ne sistemin financiar ( ditore)
 • Kryerja e pagesave sipas paraautorizimeve. (ditore)
 • Regjistron dokumentat e Bankës dhe Arkës si dhe të bëj ndjekjen e tyre;
 • Mban kartelat e debitorëve dhe kreditorëve dhe të çdo llogarie kontabile;
 • Ndjek shpenzimet e aktiviteteve dhe kartelave për çdo llogari të shpenzimeve;
 • Te Llogarise efiçencen e prodhimit sipas pozicionit te punes;

Kualifikimet dhe kërkesat

 • Të ketë mbaruar Arsimin e Larte, diploma Pas Universitare përbën avantazh;
 • Te kete te pakten 2-3 vjet eksperiencë punë të mëparshme në të njëjtin profil ose profil te ngjashem;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi;
 • Të njohë biznesin dhe të ketë njohuri të mira të praktikave dhe parimeve të biznesit;
 • Të mendoj në mënyrë kritike dhe tu japi zgjidhje problemeve;
 • Të komunikojë në mënyrë efektive me departamentet, koleget apo çdo palë tjetër;
 • Të jetë i gatshem të punoje në grup;
 • Të menaxhojë konfliktet;
 • Të mbajë marrëdhenie profesionale që të përputhen me vlerat dhe orientimin e vetë shoqërisë;
 • Të ketë njohuri të mira të paketës bazë të MS Office (Ëindoës, Excel; Poëer Point), Internet;
 • Të ketë leje për drejtimin e makinës (Klasi B).

Pagesa konkuruese
Personat e interesuar mund te paraqiten çdo ditë pranë zyrave të AFM-Distribution ose mund të dergojne cv-te e tyre dhe të kontaktojnë në adresat e mëposhtme:

Email: afmdistribution01@gmail.com
Cel: +355 69 546 1332
Adresa: Rr. 5 Maji, P.O Box, 1702 Tirane-Albania
Cel. : +355 69 546 1332

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • Location Tiranë