𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 𝐈𝐓 45 views

Job Expired

Spitali Salus kërkon të punësojë 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 𝐈𝐓 💻

𝐊𝐞𝐫𝐤𝐞𝐬𝐚𝐭:
1. Diplomë universitare në Teknologi Informacioni, imazheri kompjuterike ose në fushë të ngjashme.
2. Të punojë në grup dhe të jetë i gatshem për të punuar në një mjedis dinamik.
3. Minimumi 2 vjet përvojë pune në një rol të ngjashëm të IT, përparësi kanë kandidatet me
përvojë nga fusha e mjeksisë.
4. Njohuri shumë të mira të sistemeve operative të kompjuterave (windiws, linux, macos dhe të
mjeteve mbështetëse si psh. MS office).
5. Njohuri mbi sistemin operativ windows: insatllimi, konfigurimi dhe menaxhimi i sistemit operativ windows,
menaxhimi i rrjetit, instalimi dhe integrimi i softwareve, menaxhimi i llogarive të përdoruesve.
6. Njohuri bazike mbi sistemin e callcenterit: njohuri të përgjithshme rreth arkitekturës së sistemeve të callcenetrit
dhe të teknologjive të komunikimt si; VOIP, integrimi i këtyre sistemeve me platformat dixhitale e rrjeteve sociale.
7. Njohuri të gjuhes angleze dhe italiane.

𝐃𝐞𝐭𝐲𝐫𝐚𝐭 :
1. Suporti teknik i të gjitha problematikave të lidhura me proçeset informatike të spitalit.
2. Përgjegjës për azhornimin dhe mirëmbajtjen e paisjeve informatike të spitalit.
3. Monitoron dhe garanton funksionalitetin e rrjetit, paisjeve dhe softwareve të spitalit.
4. Përgjegjës për sigurinë dixhitale të të dhënave të pacientëve dhe të tjera të spitalit.
5. Ka detyrë të aftësojë personelin e spitalit për përdorimin e sistemeve të ndryshme dixhitale.

𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐮𝐫𝐚 𝐞 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐤𝐢𝐦𝐢𝐭:
Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin CV të detajuar në email info@salus.al deri në daten 30.08
2023.

Suksese!

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 19 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi